دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ی اطلاعات خوش آمدید
اطلاعات مرکز درمانی :

مرکز آموزشی درمانی امام رضا

آدرس :

لرستان- خرم آباد-سه راه اول مطهري-ساختمان خيريه صديق

تلفن :

33242430

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان


www.microafzar.com